Siste nytt

Haglecupen 2011 og tidligere

Haglecupen 2011 og eldre

Hagle Cupen 2011
Lindesnes Vinner Geir Østrem 70 treff
Sløgedal Vinner Petter Østrem 73 treff
Songdalen stevne 1 Vinner Rebekka Grimestad 74 treff
Songdalen stevne 2 Vinner Morgan Lee Lehne 50 treff

Hagle Cupen 2010
Lindesnes Morgan Lee Lehne Lindesnes 75 treff
Marnardal Alexsander Grimestad Lindesnes 71 treff
Songdalen Alf J. Jørgensen Vennesla 73 treff
Lindesnes Morgan Lee Lehne Lindesnes 75 treff

Hagle Cup Lindesnes
2011
Vinner Geir Østrem 74 treff
kl. A
1 Geir Østrem Lindesnes JFF 24 24 22 70
2 Dag Østrem Lindesnes JFF 24 20 44
3 Rolf Wiig Songdalen JFF 20 22 42
4 Pål Roy Rolland Songdalen JFF 23 19 42
5 Pål Sørensen Grimstad JFF 20 21 41
6 Kjell Axelsen Songdalen JFF 16 23 39
Kl. B
1 Ole Tom Stensland Lindesnes JFF 25 21 46 66
2 Helge Grimestad Lindesnes JFF 23 22 45
3 Steinar Grimestad Lindesnes JFF 23 21 44
4 Ole Oskar Røsstad Lindesnes JFF 20 20 40
5 Frank Cascampas Songdalen JFF 20 19 39
6 Reidar Grimestad Lindesnes JFF 18 18 36
Kl. C
1 Bernt Breistøl Songdalen JFF 19 21 40
2 Espen Noddeland Songdalen JFF 20 20 40
3 Arne Hjelmeseter Songdalen JFF 13 16 29
Kl. F
1 Rebekka Grimestad Lindesnes JFF 22 25 22 69
Kl. D1
1 Sondre Bang Grimestad Lindesnes JFF 17 15 32
2 Christoffer Noddeland Songdalen JFF 12 17 29
3 Alf Kristian Grimestad Lindesnes JFF 7 8 15
Kl. D2
1 Morgan Lee Lehne Lindesnes JFF 22 24 24 70
2 Petter Østrem Lindesnes JFF 20 21 41
Kl. E1
1 Arnold Sundt Songdalen JFF 21 21 42
Kl. E2
1 Aasmund Mykland Songdalen JFF 22 24 20 66
2 Tore Noddeland Songdalen JFF 22 23 45
Hagle Cup  Sløgedal
2011
Vinner Petter Østrem 73 treff
kl. A
1 Dag Østrem Lindesnes JFF 24 23 23 70
2 Pål Roy Rolland Songdalen JFF 22 23 45
3 Rolf Wiig Songdalen JFF 22 21 43
4 Kjell Axelsen Songdalen JFF 19 22 41
Kl. B
1 Joachim Jeger Hansen Marnardal og Mandal JFF 20+1 24+1 20+1 67
2 Steinar Grimestad Lindesnes JFF 21+1 22+1 45
3 Bernt E. Håland Marnardal og Mandal JFF 21+1 21+1 44
4 Helge Grimestad Lindesnes JFF 22+1 17+1 41
5 Arild Rasmussen Songdalen JFF 19+1 20 40
6 Reidar Grimestad Lindesnes JFF 20+1 18+1 40
Kl. C
1 Reidar Mofjell Songdalen JFF 19+2 20+1 42
2 Christoffer Eidstø Marnardal og Mandal JFF 19+2 19+2 42
3 Espen Svendsen Marnardal og Mandal JFF 22+2 15+1 40
4 Ole Olsen Songdalen JFF 15+1 15+2 33
Kl.F
1 Rebekka Grimestad Lindesnes JFF 22+3 19+3 19+4 70
Kl.D1
1 Sondre Bang Grimestad Lindesnes JFF 12+3 21+4 40
2 Alf Kristian Grimestad Lindesnes JFF 10+4 18+2 34
Kl.D2
1 Petter Østrem Lindesnes JFF 23+2 23+2 21+2 73
Kl.E1
1 Arnold Sundt Songdalen JFF 20+2 19+1 42
2 Sverre Eriksen Lindesnes JFF 16+1 21+2 40
Kl.E2
1 Tore Noddeland Songdalen JFF 21+3 19+3 23+2 71
Hagle Cup Songdalen
2011
stevne 1
Vinner Rebekka Grimestad 74 treff
kl. A
1 Dag Østrem Lindesnes JFF 24 24 21 69
2 Pål Roy Rolland Songdalen JFF 22 24 46
3 Pål Sørensen Grimstad JFF 22 23 45
4 Geir Østrem Lindesnes JFF 22 21 43
5 Kjell Axelsen Songdalen JFF 20 21 42
6 Rolf Wiig Songdalen JFF 22 20 42
Kl. B
1 Steinar Grimestad Lindesnes JFF 22+1 23+1 47
2 Helge Grimestad Lindesnes JFF 20 19+1 40
3 Arild Rasmussen Songdalen JFF 18+1 19+1 39
4 Reidar Grimestad Lindesnes JFF 20+1 16+1 38
Kl.C
1 Frode Mølland Songdalen JFF 21+2 22+2 47
2 John Thomas Hageland Songdalen JFF 20+2 20+2 44
3 Øyvind Kleppa Songdalen JFF 20+2 19+2 43
4 Bernt Breistøl Songdalen JFF 20+1 17+2 40
5 Reidar Mofjell Songdalen JFF 19+1 18+1 39
6 Ole Olsen Songdalen JFF 18+2 15+2 37
7 Erik Sæther Songdalen JFF 16+2 16+1 35
8 Arne Hjelmeseter Songdalen JFF 14+2 16+2 34
9 Espen Noddeland Songdalen JFF 16 16 32
Kl. F
1 Rebekka Grimestad Lindesnes JFF 20+5 21+4 19+4 74
Kl. D1
1 Sondre Bang Grimestad Lindesnes JFF 15+1 18+3 37
2 Alf Kristian Grimestad Lindesnes JFF 14+3 13+3 33
3 Christoffer Noddeland Songdalen JFF 8+3 14+2 27
Kl. D2
1 Morgan Lee Lehne Lindesnes JFF 22+2 23+1 23+2 73
2 Aleksander Grimestad Lindesnes JFF 24+1 21+2 21+2 71
3 Petter Østrem Lindesnes JFF 19 20 39
Kl. E1
1 Arnold Sundt Songdalen JFF 20+2 23 45
Kl. E2
1 Tore Noddeland Songdalen JFF 23+2 23+2 20 70
Hagle Cup Songdalen 2011
stevne 2
Vinner Morgan Lee Lehne 50 treff
kl. A
1 Geir Østrem Lindesnes JFF 25 24 49
2 Dag Østrem Lindesnes JFF 24 23 47
3 Pål Roy Rolland Songdalen JFF 24 20 44
4 Rolf Wiig Songdalen JFF 21
Kl. B
1 Steinar Grimestad Lindesnes JFF 25 23 48
2 Arild Rasmussen Songdalen JFF 19+1 20
3 Reidar Grimestad Lindesnes JFF 19 19
4 Helge Grimestad Lindesnes JFF 17 17
Kl. C
1 Frode Mølland Songdalen JFF 20+2 22
2 Bernt Breistøl Songdalen JFF 17 17
3 Espen Noddeland Songdalen JFF 16 16
4 Arne Hjelmeseter Songdalen JFF 15 15
Kl. F
1 Rebekka Grimestad Lindesnes JFF 18+3 21
Kl. D1
1 Christoffer Noddeland Songdalen JFF 16+5 21
2 Sondre Bang Grimestad Lindesnes JFF 15+2 17
3 Alf Kristian Grimestad Lindesnes JFF 10+2 12
Kl. D2
1 Morgan Lee Lehne Lindesnes JFF 23+2 24+1 50
2 Petter Østrem Lindesnes JFF 20+2 22
3 Aleksander Grimestad Lindesnes JFF 16+2 18
Kl. E1
1 Arnold Sundt Songdalen JFF 18+1 19
Kl. E2
1 Tore Noddeland Songdalen JFF 20+3 23