Siste nytt

Priser

Prisene våre er som følger:

1 serie, (25 skudd).

Fra 20/03-2019 blir prisene som følgende:

Medlem kr 100,- Klippekort 10 Serier kr 800,-
Ikke Medlem kr 120,- Klippekort 10 serier kr 1000,-

Vi tar kr 25,- i leie for våpen, her betaler en for hele kvelden.

Junior pr. serie kr 60,- Klippekort kr 500,- 10 serier.

Junior prisen gjelder til og med det året du fyller 19.

Kun duer medlem kr 60,- ikke medlem kr 70,-

Duekort: 10 klipp.

Medlem: 400,-

Ikke Medlem: 500,-

Vi tar både kort og kontant betaling.