Siste nytt

Baneinfo

Vi har i dag fire haglebaner på Stemtjønn. Bane 1 og 3 er med overbygg og utstyrt med flomlys slik at vi kan skyte hele året.Bane 4 er en vanlig nordisk trap bane og  bane 2 er kombinert trap og compact sporting med 7 kastemaskiner

  • Side Venstre
  • Side Høyre
  • Trap
  • Bak overflygene
  • Teal
  • Motflygende
  • Rabbit

Åpningtider i anlegget finner du her

Bane 2

Bane 2 – Kombinert trap og compact sporting

Bane 1

Bane 1 med flomlys

bane 3

Bane 3 med flomlys og mulighet for vugge

 For flere bilder se  her:)