Siste nytt

Årsmøte 2018, 28 mars kl 18

Årsmøte 2018 Songdalen J.F.F.

Det innkalles til Årsmøte torsdag 28 Mars 2019

Kl 1800 på Idrettshuset Hortemo.

Saksliste.

1.Velkommen.

2.Innkalling og saksliste.

3.Valg av møteleder og referent.

4.Underskrift av protokoll to medlemmer.

5.Årsberetninger.

6.Kontingent.

7.Arbeidsprogram.

8.Regnskap.

9.Innkomne forslag.

10.Valg.

11.Valg av representanter til Årsmøte i Fylket og Agderkonferansen.

Forslag til Årsmøte må være levert til en i styre senest onsdag 25 Mars.

ETTER ÅRSMØTE BLIR DET MEDLEMSKVELD MED KOLDTBORD OG DIV.

Hilsen Styret.

Regnskapet for 2018 finner du her.