Siste nytt

Snøen har forlatt skytebanen

Etter en kort vinter har vi fått en forsmak av våren på Stemtjønn, bane anlegget er klart for å ta imot gamle og nye skytere som ønsker å skyte på leirduer.

Skytebanen er åpen hver onsdag fra kl 1700. Vi har våpen og annet utstyr til utlån/leie. Du kan derfor bare ta turen opp og så kan du kjøpe deg en serie og prøve denne idretten/aktivitet. Det er ikke avklart om banene blir åpen flere dager en onsdagene.

Konkurranse sesongen er så vidt i gang, det vil bli arrangert mange stevner både lokal og i landet ellers denne sesongen. Stevnekalendere finner på leirdue.net og på NJFF sine sider.

Nytt av året er at det vil bli arrangert torsdag cupen hos Kristiansand jff 5 torsdager før ferien. Dette er et nytt konsept, der 3 av 5 stevner teller, i tillegg får du som deltakere en bonus due for hvert stevne du deltar på. Stevne er registrert i NJFF og blir derfor klasseføring tellende. skytingen starter disse torsdagen kl 1730 og avsluttes innen kl 2100.