Siste nytt

Dispensasjon er gitt for skyting på Stemtjønn

Vest-Agder skytterkrets har etter tett dialog fått dispensasjon for skyting på stemtjønn området. Dette er gitt for rifle, hagle og pistol.

Rifle skal skytes på Greipstad skytterlag sitt anlegget, hagleskyting på SJFF sitt anlegg og pistol på Greipstad Pistolklubb sine baner. Brannsjefene har kommet med noe pålegg som må følges:

–  5 skogbrannsmekkere og 5 vannkanner (10 l) må anskaffes
– Pulverapparater må anbringes på standplasser.
– Sandvoll m.v. må vannes minimum 30 minutter før skyting finner sted samt 1 time etter skyting er avsluttet.
– Fysisk etterkontroll av området må foretas 1 time etter skyting er avsluttet.
– Røyking forbudt på området.
– Send ut informasjon til skytterne om hvordan man forholder seg til brannfaren. Sett opp oppslag
– Det lokale skytterlaget har til enhver tid ansvaret for brannsikkerheten på og rundt banen, og skal fortløpende foreta egne vurderinger rundt forsvarlighet.

Vi velger å åpne kun 1 bane i denne omgang og dette blir bane 3, denne banen ligger best til når det gjelder å ha kontroll på nedslagsfeltet.

Om ikke dispersjonen blir inndratt blir det skyting på onsdag. Viktig dispen kan bli inndratt på kort varsel så følg med..