Siste nytt

Nå kommer det hjertestarter på Stemtjønn

Våres fantastiske lokal bank, Søgne og Greipstad Sparebank har igjen tatt på seg spanders buksene og gitt tilskudd til Songdalen JFF.. Vi veit ikke hvordan vi skal få takket denne banken nok.

Vi har nå fått penger slik at vi kan gå til anskaffelse av hjertestarter, denne har vi nå bestilt av Songdalen Røde Kors og den vil bli levert en av det nærmeste dagene.

I den sammenhengen vil det også bli arrangert et enkelt kurs i førstehjelp og instruksjon i bruken av hjertestarteren..

Dette kurset blir arrangert Onsdag 26 april kl 1900 på stemtjønn, vi oppfordrer både folk fra rifle miljøet og leirdue miljøet om å melde sin interesse for dette kurset.. Jo flere som kan bruke denne starteren jo bedre er det..

Interesse meldes til Arne, sms eller mail.

Hjertestarteren vil bli plassert inne i klubbhytten slik at alle som har tilgang der kan komme til den om vi skulle få behov..