Siste nytt

Innføringkveld i Hagleskyting.

Den første kvelden med damer/jenter på skytebanen vart en suksess.

Vi opplevde at både deltakeren og instruktørene var veldig fornøyd når kvelden var over. Opplegget var enkelt og alle fikk skyte 50 skudd med egen eller lånt hagle av oss.

Skulle der være ønsker om flere slike kvelder, ta kontakt og så fort vi får en forespørsel setter vi opp nye kvelder.

Opplegget er enkelt, vi bruker ca 1 time på en teoretisk gjennom gang av hagler og hagleskyting, vi ser på tilpasning og vi gir gode råd til kjøp av hagler.

Vi kjører deretter en sekvens på hagle banen der deltakeren får skyte 50 skudd med intruksjon og veiledning undervegs. Vi stiller maskinen til å kaste duer i en fast retning 0g deretter blir maskinen stilt på variable vinkler..

Prisen for en slik kveld er kr 400,- pr deltaker og dette dekker skudd, intruktører, lån av hagle og kaffi.

Denne kvelden passer for alle og vi satser på jentekvelder/ guttkvelder.

Send mail til: hjelmes@online.no eller tlf 40556599, ved spørsmål eller påmelding..